Napreduje uspostava jedinstvenog digitalnog europskog tržišta

U skladu sa svojom strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta Komisija je jučer predstavila prijedlog o tome da se…