Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta

Ovim se natječajem osiguravaju bespovratna sredstva, a prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave. Prihvatljive aktivnosti: Nabava mobilnih reciklažnih…