Od danas započinje veliko smanjenje naknada za roaming

Europska unija od danas je gornju granicu cijene preuzimanja podataka smanjila za više od 50 posto, odnosno…